VriendenLoterij

De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden.

Ook steunt zij mensen in hun ambitie om een bijdrage aan de maatschappij te leveren. De loterij werft fondsen voor haar goede doelen en geeft bekendheid aan hun werk. Deelnemers van de loterij hebben de mogelijkheid om voor een zelfgekozen goed doel mee te spelen.

Inmiddels speelt bijna een half miljoen Nederlanders mee voor 49 goede doelen en ruim 3.200 clubs en verenigingen in Nederland.

Vanaf 2016 ondersteunt de VriendenLoterij drie jaar lang het Herman van Veen Arts Center Fonds met een bijdrage van EUR 100.000 per jaar.

Deelnemers van de VriendenLoterij kunnen het Arts Center Fonds kiezen als het goede doel waarvoor ze meespelen.

 

Herman van Veen, Edith Leerkes en Michiel Verboven; managing Director VriendenLoterij

Herman van Veen, Edith Leerkes en Michiel Verboven Managing Director VriendenLoterij