VriendenLoterij

 

Verlenging Samenwerking VriendenLoterij en Arts Center Fonds

De VriendenLoterij verlengt de huidige 3 jarige samenwerking met de Stichting Herman van Veen Arts Center Fonds met drie jaar. Sinds 2015 heeft Stichting Herman van Veen Arts Center Fonds ruim 200.000 euro ontvangen van de VriendenLoterij.  In 2017, het laatste jaar van de overeenkomst, is de samenwerking geëvalueerd. De positieve aanbeveling voor voortzetting van de samenwerking is door de Raad van Commissarissen van de loterij overgenomen. Ook in de periode 2018 tot en met 2020 ontvangt Stichting Herman van Veen Arts Center Fonds steun voor haar werkzaamheden.

Margriet Schreuders, Hoofd Goede Doelen, VriendenLoterij:

 “Wij zijn blij de samenwerking met het Herman van Veen Arts Center Fonds te kunnen verlengen. De stichting combineert het opleiden van jonge kunstenaars en door hen geproduceerde voorstellingen met een gratis programma-aanbod op Landgoed de Paltz voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De komende jaren zet de stichting haar expertise en de bijdrage van de loterij in om op deze wijze meer kinderen en ouderen te bereiken. Hier draagt de VriendenLoterij dankzij haar deelnemers van harte aan bij.”

Herman van Veen:

Wij zijn de VriendenLoterij buitengewoon erkentelijk voor de steun die zij ons gaf en in de toekomst geeft. Mede dankzij hun support kunnen wij vooral ook zorgkinderen en ouderen in het zonnetje zetten” 

De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden.

Ook steunt zij mensen in hun ambitie om een bijdrage aan de maatschappij te leveren. De loterij werft fondsen voor haar goede doelen en geeft bekendheid aan hun werk. Deelnemers van de loterij hebben de mogelijkheid om voor een zelfgekozen goed doel mee te spelen.

Inmiddels speelt bijna een half miljoen Nederlanders mee voor 49 goede doelen en ruim 3.200 clubs en verenigingen in Nederland.

Vanaf 2016 ondersteunt de VriendenLoterij drie jaar lang het Herman van Veen Arts Center Fonds met een bijdrage van EUR 100.000 per jaar.

Deelnemers van de VriendenLoterij kunnen het Arts Center Fonds kiezen als het goede doel waarvoor ze meespelen.

 

Herman van Veen, Edith Leerkes en Michiel Verboven; managing Director VriendenLoterij

Herman van Veen, Edith Leerkes en Michiel Verboven Managing Director VriendenLoterij