Edith Leerkes ontmoet

Datum
woensdag 20 november     20:00 uur

Een programma met een cellospelende zakenman of een politiek actieve acteur, een andere keer met een zingende schrijfster. Praten, spelen en zingen over verbindingen en verschillen, over waarom wel of toch maar niet en bovenal gezellig.

Woensdag 20 november is Jolande ter Avest haar gast. Ze studeerde in o.a. Utrecht en Washington, was rechter en is nu als advocaat vooral actief op het gebied van familierecht. Ze bemiddelt in vechtscheidingen en  beschermt de rechten van slachtoffers van huiselijk geweld.

Wat ze met de ene hand verdient door vermogende cliënten bij te staan gaat met de andere hand naar mensen wiens recht ook op het spel staat maar die de middelen niet hebben om die rechten op te eisen.

Tegelijkertijd heeft ze een grote interesse in actuele wereldsituaties, gebruikt Facebook regelmatig om haar zienswijzen te delen en gaat actief op zoek naar antwoorden. Zo was ze bijvoorbeeld een paar jaar geleden bij een verkiezingsrally van Donald Trump, om iets van de hype rondom de ambitieuze zakenman te begrijpen.

Dankzij de vrijwilligers, Stoelhouders en VriendenLoterij zijn al onze voorstellingen gratis bij te wonen. Het enige dat u betaalt zijn de reserverings- en verwerkingskosten à € 2,50 per persoon. Dit geldt niet voor onze stoelhouders en vrijwilligers.

Wilt u meer dan zes plekken reserveren, neem dan contact op met info@hermanvanveenartscenter.com

Reserveer hier uw kaarten:

U kunt helaas niet meer online reserveren voor deze voorstelling.

Harlekijn Holland BV exploitatie
Telefoon +31 (0)346 330003
Telefoon +31 (0)346 330003
info@hermanvanveenartscenter.com
Facebook TwitterInstagramYouTube Channel
De exploitatie en de financiële administratie van het Herman van Veen Arts Center wordt verzorgd door Harlekijn Holland b.v.