VriendenLoterij

Samenwerking VriendenLoterij en Arts Center Fonds

Sinds 2015 ondersteunt de VriendenLoterij onze stichting. Ze doe dit middels een jaarlijkse bijdrage aan de theaterprogrammering op het Herman van Veen Arts  Center. Met deze bijdrage heeft het Arts Center een goede basis om mooie programma’s te presenteren.

Herman van Veen:

Wij zijn de VriendenLoterij buitengewoon erkentelijk voor de steun die zij ons gaf en in de toekomst geeft. Mede dankzij hun support kunnen wij vooral ook zorgkinderen en ouderen in het zonnetje zetten” 

De VriendenLoterij heeft de in 2015 gestarte 3 jarige samenwerking met de Stichting Herman van Veen Arts Center Fonds met drie jaar verlengd.      Een positieve aanbeveling voor voortzetting van de samenwerking is door de Raad van Commissarissen van de loterij overgenomen. Hiermee is de samenwerking in ieder geval vastgelegd tot en met 2020.

Margriet Schreuders, Hoofd Goede Doelen, VriendenLoterij:

 “Wij zijn blij de samenwerking met het Herman van Veen Arts Center Fonds te kunnen verlengen. De stichting combineert het opleiden van jonge kunstenaars en door hen geproduceerde voorstellingen met een gratis programma-aanbod op Landgoed de Paltz voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De komende jaren zet de stichting haar expertise en de bijdrage van de loterij in om op deze wijze meer kinderen en ouderen te bereiken. Hier draagt de VriendenLoterij dankzij haar deelnemers van harte aan bij.”

ZIN

In 2018 heeft de VriendenLoterij onze aanvraag voor een extra bijdrage aan ons project ZIN gehonoreerd. Met een bijdrage van EUR 365.000 is het voor ons mogelijk geworden het gehele project te financieren.

‘ZIN’ is een project dat bestaat uit twee interactieve voorstellingen, Robin & Robel en ZIN, een vernieuwend lesprogramma dat de ‘zin’ en het geluk van communiceren wil aanreiken aan Eritrese nieuwkomers die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn.

Met het lesprogramma gaat de doelgroep voorafgaand aan en na afloop van de voorstelling werken. Het project onderscheidt zich mede daarmee van het bestaande aanbod aan educatieprogramma’s en is daarbinnen tegelijkertijd eenvoudig inpasbaar.

Vele duizenden jonge volwassenen uit Eritrea zijn de afgelopen jaren naar Nederland gekomen, gevlucht voor de wreedheden van het totalitaire regime. Voor deze groep is het moeilijk om te integreren en goed in te burgeren. In de eerste plaats komt dit omdat een groot deel niet of nauwelijks geschoold is en de verschillen tussen Eritrea en Nederland zo groot zijn.

Op het Herman van Veen Arts Center in Soest spelen jonge acteurs en zangers een taalkomedie over herkenbare situaties, zoals cultuurverschillen en onbegrip. Eritrese Nederlanders geven voorbeelden uit de praktijk want zij weten als geen ander waar ze tegenaan lopen in de Nederlandse gemeenschap.

De deelnemers volgen eveneens een lesprogramma dat voor en na
de voorstelling voorziet in zes lessen/trainingen. Het programma begint met een taalworkshop. Je leert woorden en praat over onderwerpen die terugkomen in de voorstelling. Na afloop is er een ontmoeting met de spelers en is er tijd om na te praten.

Over de VriendenLoterij

De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden.

Ook steunt zij mensen in hun ambitie om een bijdrage aan de maatschappij te leveren. De loterij werft fondsen voor haar goede doelen en geeft bekendheid aan hun werk. Deelnemers van de loterij hebben de mogelijkheid om voor een zelfgekozen goed doel mee te spelen.

Inmiddels spelen ruim 528.000 huishoudens mee voor 54 goede doelen en ruim 3.300 clubs, verenigingen en stichtingen in Nederland. Sinds 1998 is ruim 907 miljoen euro aan goede doelen geschonken.

Deelnemers van de VriendenLoterij kunnen het Arts Center Fonds kiezen als het goede doel waarvoor ze meespelen. Hier kunt u zich aanmelden om mee te spelen met de VriendenLoterij t.g.v. onze stichting.

Herman van Veen, Edith Leerkes en Michiel Verboven; managing Director VriendenLoterij

Herman van Veen, Edith Leerkes en Michiel Verboven Managing Director VriendenLoterij