Privacy en Cookies

Privacy- en cookieverklaring Harlekijn Holland b.v. & Herman van Veen Arts Center

Inleiding

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van u verwerken als gebruiker van onze sites. Als klant van onze webshop, geregistreerd stoelhouder, vrijwilliger of abonnee op ons tijdschrift.

Ook vertellen we u waarom en hoelang we uw gegevens verwerken en administreren en wat uw rechten zijn met betrekking tot elke verwerking. Daarnaast verstrekken we u onder meer informatie over de derden waarmee we samenwerken en ons beveiligingsbeleid.
Deze privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens van onze relaties via onze websites d.w.z. reserveren toegangskaarten Arts Center, klanten van onze webshop maar ook via schriftelijke registratie van onze stoelhouders, vrijwilligers, het abonneren op ons tijdschrift of inschrijving voor onze kunstuitleen.

Het gebruik van onze websites:
– hermanvanveen.com
– hermanvanveenartscenter.com
– hermanvanveenartscenterfonds.com
– harlekijncultuurtijdschrift.com
– harlekijnholland.com

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. Wij gaan dan ook discreet en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens in overeenkomst met de toepasselijke wet- en regelgeving. De meest actuele privacyverklaring kunt u vinden op onze websites. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u van de wijzigingen op de hoogte blijft. Wij verwerken en administreren uw persoonlijke gegevens niet zonder reden en alleen als we die nodig hebben voor specifieke doeleinden gerelateerd aan het doel(en) waarvoor u deze persoonlijke gegevens aan ons doorgeeft. Alleen in relatie tot benodigde verwerking t.b.v. bovenstaande beoogde doeleinden delen wij uw gegevens met derden.

Harlekijn Holland b.v. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Harlekijn Holland b.v. stelt vast welke gegevens van u worden verwerkt en hoelang deze vastgelegd liggen. Doeleinden waarvoor we uw gegevens vast moeten leggen zijn:

– Een aankoop in onze webshop en de daarbij behorende administratieve afhandeling,
– Het reserveren van kaarten voor op ons Arts Center,
– De registratie van u als één van onze stoelhouders of als vrijwilliger aan ons Arts Center.
– Het worden van abonnee op ons tijdschrift.
– Inschrijving bij onze kunstuitleen

Harlekijn Holland kan bij noodzakelijke verwerking van uw wensen uw gegevens moeten delen met derde partijen. Voor zover deze andere partijen gegevens verwerken ten behoeve van Harlekijn Holland, doen zij dat puur als verwerker en heeft Harlekijn Holland met die partijen een overeenkomst gesloten.

Volgens deze overeenkomst benutten deze derde partijen uw persoonlijke gegevens alleen voor dezelfde doeleinden als waarvoor u de persoonlijke gegevens aan ons hebt afgegeven. Dit betekent dat deze overeenkomst de grondslag is voor deze partijen om uw gegevens te mogen verwerken.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door deze partijen buiten onze overeenkomst om. Indien dit op een foutieve wijze gebeurd, is deze privacyverklaring daarop niet van toepassing. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het gebruik van uw persoonlijke gegevens of over deze privacyverklaring, neem dan gerust contact met ons op.

Harlekijn Holland / Herman van Veen Arts Center heeft geen specifieke functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

-Harlekijn Holland b.v.
-Herman van Veen Arts Center
-Herman van Veen Arts Center Fonds
-Landgoed de Paltz 1
3768 MZ Soest
-0346 330003
-info@hermanvanveenartscenter.com
-webshop@harlekijnholland.com / privacy@harlekijnholland.com

Uw registratie bij ons

hermanvanveen.com en de webshop
Op het moment dat u een aankoop wilt doen in onze webshop kunt u dit eenmalig doen en uw persoonlijke gegevens doorgeven.

Welke gegevens verwerken en administreren wij bij een aankoop / aanmaken van een account op hermanvanveen.com/shop:
-Voornaam
-Achternaam
-E-mailadres
-Telefoonnummer
-Postcode en huisnummer (eventueel met toevoeging)
-Factuurdata
-Factuurnummers
-Totaalbedragen
-Ordernummers
-Orderdata
-Details van uw bestellingen, zoals bijvoorbeeld totaal aantal bestellingen,
bedragen, artikelen, artikelnummers, aantal, kleur en prijs
-Bezorgdata en –tijden
-Bezorgkosten NL/Europa
-Overzicht betalingen
-E-mailadres
-Tevens dient u een vinkje te plaatsen waarmee u aangeeft dat u akkoord gaat met de opslag van uw gegevens op basis van deze privacyverklaring.

Uw gegevens over bestellingen en facturen bewaren we 7 jaar in verband met wettelijk vastgestelde termijnen. Zie hieronder ‘belastingen en administratie’.

De opgeslagen gegevens worden niet gebruikt om te communiceren over informatie over onze artikelen, diensten en aanbiedingen. We gebruiken de gegevens ook niet om aanbiedingen en informatie op uw social media te laten zien.

hermanvanveenartscenter.com
Op onze site hermanvanveenartscenter.com kunt u zich aanmelden voor de voorstellingen die bij ons op het Herman van Veen Arts Center plaatsvinden.

Voor de aanmelding moet u onderstaande gegevens op onze site invoeren:
-Achternaam
-E-mailadres
-Telefoonnummer (optioneel)
-Achtergrond van uw bezoek (stoelhouder, vrijwilliger, VriendenLoterij, regulier bezoeker)
-Tevens dient u een vinkje te plaatsen waarmee u aangeeft dat u akkoord gaat met de opslag van uw gegevens op basis van deze privacyverklaring.

De hierboven genoemde registratie is noodzakelijk voor de volledige verwerking van uw reservering. Het mailadres voor de verzending van de bevestiging van de reservering. Het telefoonnummer / mailadres voor communicatie over bijvoorbeeld een last minute wijziging op de reservering. De ingevoerde gegevens kunt u niet zelf achteraf wijzigen anders dan door het sturen van een e-mail of telefonisch.

De reserveringsgegevens bewaren wij 3 jaar. De opgeslagen gegevens worden niet gebruikt om te communiceren over informatie over onze artikelen, diensten en aanbiedingen.

We gebruiken de gegevens ook niet om aanbiedingen en informatie op uw social media te laten zien.

hermanvanveenartscenterfonds.com
Via gebruik van deze site worden van u geen persoonlijke gegevens gevraagd of geregistreerd anders dan het plaatsen van analytische cookies. Zie hieronder ‘Cookies alle websites’

harlekijncultuurtijdschrift.com
Via gebruik van deze site wordt niet direct om persoonlijke gegevens gevraagd. Via een plugin van Abonnementenland / B.V. Bondis wordt wel om gegevens gevraagd. Zie hieronder ‘inschrijfformulieren’. Er worden geen cookies geplaatst anders dan het plaatsen van analytische cookies. Zie hieronder ‘Cookies alle websites’.

inschrijfformulieren
Op onze sites vindt u verschillende inschrijfformulieren. Deze formulieren zijn te downloaden en vervolgens op papier in te vullen of digitaal in te vullen.

Digitaal 
-Abonneren op het Paltz Cultuurtijdschrift

Schriftelijk
-Het stoelhouder en symbolisch stoelhouderschap (evenals variaties hierop)
-Kunstuitleen
-Aanmelden als vrijwilliger voor het Arts Center

Digitaal
Abonnement Cultuurtijdschrift
Op onze site www.harlekijncultuurtijdschrift.com kan men zich aanmelden als abonnee voor het tijdschrift. De site bevat een digitaal inschrijfformulier waarop de volgende verplichte informatie wordt gevraagd:
-Geslacht
-Voorletters
-Voornaam
-Achternaam
-Postcode
-Huisnummer
-Straat
-Woonplaats
-Land
-E-mailadres

Dit formulier is middels een plugin op de site geplaatst door Abonnementenland / B.V. Bondis Abonnementenland / B.V. Bondis verwerkt deze gegevens rechtstreeks in haar administratie. Met Abonnementenland / B.V. Bondis heeft Harlekijn Holland een verwerkersovereenkomst
waarbinnen Abonnementenland / B.V. Bondis de garantie geeft voor het juist verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens. Zie hieronder ‘inschakelen van derden’. De opgeslagen gegevens kunt u zelf benaderen en wijzigen middels uw account op basis van uw abonneenummer. Binnen dit account kunt u bijvoorbeeld uw adres wijzigen, machtigingen aanpassen. https://www.harlekijncultuurtijdschrift.com/abonneren-adverteren

Schriftelijk
Aanmelden als stoelhouder*        www.hermanvanveenartscenter.com
Op het inschrijfformulier t.b.v. het stoelhouderschap wordt u om de volgende persoonlijke informatie gevraagd:
-Naam
-Adres
-Postcode
-Woonplaats
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-Welke variant van het stoelhouderschap u verkiest
-Handtekening

De gegevens worden niet alleen fysiek opgeslagen maar ook digitaal. Deze opslag is niet alleen om uw contactgegevens te registreren voor communicatie doeleinden maar ook omdat het formulier basis is voor facturering. Derhalve bewaren we uw gegevens 7 jaar in verband met de wettelijk vastgestelde termijnen. Zie hieronder ‘belastingen en administratie’. Uw persoonlijke gegevens worden verder gebruikt om u ons tijdschrift toe te sturen en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en programmering op het Arts Center voor zover deze niet in de vaste programmering zijn opgenomen. We gebruiken uw gegevens niet om aanbiedingen en informatie op uw social media te laten zien. De voorwaarden van het stoelhouderschap staan op de 2e pagina van het inschrijfformulier.

Aanmelden als symbolisch stoelhouder*         www.hermanvanveenartscenter.com
Op het inschrijfformulier t.b.v. het symbolisch stoelhouderschap wordt u om de volgende persoonlijke informatie gevraagd:
-Naam
-Adres
-Postcode
-Woonplaats
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-Handtekening

De gegevens worden niet alleen fysiek opgeslagen maar ook digitaal. Deze opslag is niet alleen om uw contactgegevens te registreren voor communicatie doeleinden maar ook omdat het formulier basis is voor uw donatie. Derhalve bewaren we uw gegevens 7 jaar in verband met de wettelijk vastgestelde termijnen. Zie hieronder ‘belastingen en administratie’. Uw persoonlijke gegevens worden verder gebruikt om u ons tijdschrift toe te sturen en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en programmering op het Arts Center. We gebruiken uw gegevens ook niet om aanbiedingen en informatie op uw social media te laten zien.

Inschrijven kunstuitleen*          www.hermanvanveenartscenter.com
Op het inschrijfformulier voor onze kunstuitleen wordt u om de volgende persoonlijke informatie gevraagd:
-Naam
-Adres
-Postcode
-Woonplaats
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-Handtekening
-Titel(s) schilderwerk u leent
-De verkoopwaarde van het schilderwerk
-Het bedrag van de leentermijnen per maandag
-Handtekening

Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen minimaal voor de duur van uw inschrijving bij onze kunstuitleen. Uw gegevens m.b.t. facturen voor onze kunstuitleen bewaren we 7 jaar in verband met wettelijk vastgestelde termijnen. Zie hieronder ‘belastingen en administratie’.
De opgeslagen gegevens worden niet gebruikt om te communiceren over informatie over onze artikelen, diensten en aanbiedingen. We gebruiken uw gegevens ook niet om aanbiedingen en informatie op uw social media te laten zien. De voorwaarden voor de kunstuitleen staan op de 2e pagina van het inschrijfformulier. Naast het formulier voor de inschrijving bij de onze kunstuitleen wordt u gevraagd om een machtigingsformulier in te vullen. Dit uitsluitend t.b.v. de incassi die benodigd zijn om uw termijnbedragen voor de kunstuitleen te betalen.

Op dit incassoformulier worden de volgende gegevens gevraagd:
-Naam
-Adres
-Postcode
-Woonplaats
-Land
-Rekeningnummer (IBAN)
-Handtekening

Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen minimaal voor de duur van uw inschrijving bij onze kunstuitleen. Uw gegevens m.b.t. facturen voor onze kunstuitleen bewaren we 7 jaar in verband met wettelijk vastgestelde termijnen. Zie hieronder ‘belastingen en administratie’.

Aanmelden als vrijwilliger voor het Arts Center*         www.hermanvanveenartscenter.com
Op het inschrijfformulier voor aanmelding als vrijwilliger wordt u om de volgende persoonlijke informatie gevraagd:
-Naam
-Adres
-Postcode
-Woonplaats
-Geboortedatum
-Mobiel tel.nr.
-Tel.nr.
-Emailadres
-Beroep
-Hobby’s
Op het formulier staan ook 2 vragen die betrekking hebben op hoe en wanneer u zich in wilt zetten voor het Arts Center. Tevens wordt u gevraagd een pasfoto mee te sturen. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen minimaal voor de duur van uw inschrijving als één van onze vrijwilligers.

Uw gegevens m.b.t. mogelijke vrijwilligersvergoedingen / onkostendeclaraties bewaren we 7 jaar in verband met wettelijk vastgestelde termijnen. Zie hieronder ‘belastingen en administratie’. Uw persoonlijke gegevens worden verder gebruikt om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en programmering op het Arts Center. De opgeslagen gegevens worden niet gebruikt om te communiceren over informatie over onze artikelen, diensten en aanbiedingen. We gebruiken uw gegevens ook niet om aanbiedingen en informatie op uw social media te laten zien.

*Op alle betreffende formulieren wordt aangegeven dat u met het plaatsen van uw handtekening akkoord bent met de opslag van uw gegevens. De site waarop u deze privacyverklaring terug kunt lezen staat vermeld.

Cookies alle websites

– hermanvanveen.com
– hermanvanveenartscenter.com
– hermanvanveenartscenterfonds.com
– harlekijncultuurtijdschrift.com

Als u onze websites bezoekt, verwerken wij uw gegevens, zoals uw (gedeeltelijk) IP-adres en de manier van gebruik van onze sites. Deze gegevens hebben we nodig om de functionaliteit van website te kunnen continueren, bijvoorbeeld voor het oplossen van storingen en het verbeteren van het gebruiksgemak. Om deze gegevens te verzamelen en om het gebruik van onze websites aangenamer te maken wordt cookie techniek gebruikt. Onze sites maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die uw computer, telefoon of browser opslaat wanneer u onze sites / shop bezoekt. We gebruiken functionele en analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Hiervoor gebruiken we de software van derden namelijk Google Analytics. Google Analytics hebben wij privacy-vriendelijk ingesteld. De laatste twee cijfers van uw IP-adres zijn afgeschermd, zodat uw privacy zo goed mogelijk wordt beschermd.

Wij voeren onder meer A/B-testen uit. A/B-testen is een methode om te onderzoeken wat de meest efficiënte van twee mogelijkheden is. Wij doen dit voor de optimalisatie van conversie van onze shop. Door websites anders in te delen kan het conversiepercentage wijzigen. ‘Conversie’ of het ‘conversiedoel’ is de omzetting van bezoek naar bestelling en betaling. Voor het plaatsen en uitlezen van cookies met als uitsluitend doel de communicatie via internet uit te voeren, is uw voorafgaande toestemming niet vereist. Hetzelfde geldt voor cookies die strikt noodzakelijk zijn om onze diensten te kunnen leveren of analytische cookies die geen of geringe invloed hebben op uw privacy. Deze cookies kunt u dan ook niet uitschakelen. Voor de bewaartermijnen van cookies verwijzen we naar onze cookieverklaring hieronder.

Harlekijn Holland b.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Doordat wij cookies gebruiken met als doel om gegevens over uw gebruik van onze webshop te verzamelen, combineren of analyseren zodat u beter of anders behandeld kunt worden, verwerken wij uw gegevens, dit gebeurd geanonimiseert.

Inschakelen van derden

Harlekijn Holland b.v. schakelt voor het leveren van haar diensten en artikelen derden in. Voor zover deze derden uw gegevens verwerken ten behoeve van Harlekijn Holland b.v., doen zij dit als verwerker. Harlekijn Holland b.v. heeft met die derden een verwerkersovereenkomst gesloten waarin onder meer de beveiliging en geheimhouding van uw gegevens worden vastgelegd evenals uw rechten.

Verwerkende partijen:
– Logistieke en operationele doeleinden. U kunt denken aan postverwerkers, pakketbezorgers en partijen die ons helpen met het versturen van ons tijdschrift.
– Analyse-diensten voor het analyseren van gegevens over uw bezoek aan en gebruik van internetsites en onze webshop. Wij gebruiken hiervoor software van Google Analytics
– IT-diensten voor onderhoud en beheer van onze systemen en opslag van uw gegevens
– Toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties, zoals politie en openbaar ministerie. Alleen als we wettelijk verplicht zijn, verstrekken we de noodzakelijke gegevens aan deze partijen
– Voor specifieke doeleinden, zoals afhandeling van betalingen worden uw gegevens gedeeld met bedrijven als Paypal en banken.

Belastingen en administratie

Voor sommige doeleinden moeten wij op grond van wettelijke verplichtingen bepaalde gegevens van u verwerken, waaronder administratie-, boekhoud-, en belastingdoeleinden. Zo moeten wij de belastinginspecteur voorzien van alle gegevens die van belang (kunnen) zijn voor belastingheffing bij Harlekijn Holland b.v. Ook heeft onze accountant inzage in onze administratie om haar wettelijke controle op onze jaarrekening te kunnen uitvoeren. Hoewel we dit zoveel mogelijk beperken, kan het zo zijn dat we soms bepaalde gegevens van u moeten delen met derden.
Het hangt van het doel van de wettelijke verplichting af welke gegevens we van u moeten verwerken. Wij mogen niet meer of andere gegevens verwerken dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de wettelijke verplichting. Uw gegevens over bestellingen en facturen bewaren we 7 jaar in verband met bovenstaande wettelijk verplichtingen en vastgestelde termijnen.

Beveiliging en bewaartermijnen

Beveiliging
Harlekijn Holland b.v. heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om te waarborgen dat uw gegevens goed worden beveiligd en uitsluitend voor de juiste doeleinden worden verwerkt. Alleen medewerkers van Harlekijn Holland b.v. die dat voor de uitvoering van hun functie nodig hebben, kunnen uw gegevens inzien. Derde partijen die toegang nodig hebben tot uw gegevens zijn zelf verplicht om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen.

Deze verplichtingen liggen ook bij hen in de wetgeving vastgelegd en onderling in verwerkersovereenkomsten. Wij beschermen onze systemen tegen malware, virussen, cryptoware en hacking software. We gebruiken up to date technologieën om de beschikbaarheid en veiligheid van onze sites en webshop te continueren. We zorgen ervoor dat we up-to- date zijn met onze software.

Onze websites doorlopen regelmatig geautomatiseerde veiligheidsscans. Als er een inbreuk in verband met gegevens heeft plaatsgevonden (datalek), moeten wij dit aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) melden nadat we daarvan op de hoogte zijn geraakt, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het datalek een risico oplevert voor uw rechten en vrijheden. Als het waarschijnlijk is dat het datalek een hoog risico oplevert voor uw rechten en vrijheden, zijn we verplicht het datalek ook aan u te melden. Er is sprake van een datalek als er bij een beveiligingsincident (zoals diefstal van een laptop of een hack in onze systemen) gegevens verloren zijn gegaan of als Harlekijn Holland b.v. onrechtmatige verwerking van gegevens redelijkerwijs niet kan uitsluiten.

Wanneer concreet sprake is van een datalek, hangt af van de omstandigheden. Als alleen sprake is van een onverhoopte zwakke plek in onze beveiliging, spreken we van een beveiligingslek en niet van een datalek. In dat geval hoeft Harlekijn Holland b.v. in geen melding te doen aan de AP. Uiteraard zal Harlekijn Holland b.v. een beveiligingslek wel zo snel mogelijk dichten zodra zij daarvan op de hoogte raakt.

Mocht u een (mogelijk) beveiligings- of datalek aantreffen bij ons (op één van onze sites) vragen wij u dit aan ons door te geven via een mail aan privacy@harlekijnholland.com, info@hermanvanveenartscenter.com of door te bellen met 0346 330003.

Bewaartermijnen
Bij elke verwerking van uw gegevens hebben we hierboven specifiek vermeld waarom en wat de bewaartermijnen van uw persoonlijke gegevens zijn. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we uw gegevens hebben opgeslagen. Daarna zullen wij uw gegevens verwijderen, tenzij we bepaalde gegevens langer nodig hebben voor andere doeleinden zoals bijvoorbeeld het verlengen van uw stoelhouderschap.

Het kan ook zo zijn dat de door u opgegeven persoonlijke gegevens vervallen voor het ene doeleinde maar wel weer gebruikt moeten worden voor een nieuw / ander doeleinde. Als dat het geval is, hebben wij daarvoor een grondslag en zullen wij ervoor zorgen dat deze gegevens alleen nog toegankelijk zijn voor dat doeleinde. Een voorbeeld is dat wij een (groot) aantal documenten voor een minimale termijn moeten bewaren op grond van de wet. In die documenten komen mogelijk bepaalde gegevens van u voor. We zullen in die gevallen alleen die gegevens bewaren die noodzakelijk zijn om onze wettelijke verplichtingen na te komen. Na de wettelijke bewaartermijnen zullen wij uw gegevens uiteraard verwijderen.

Uw rechten

Hieronder wordt uitgelegd wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van uw gegevens door Harlekijn Holland b.v. Veel van de issues hieronder besproken, zijn in voorgaand stuk al besproken. Desondanks zijn er een aantal punten die nog niet naar voren zijn gekomen m.b.t. uw rechten in relatie tot de opgeslagen persoonsgegevens. Deze zetten we hieronder nog even voor u uiteen. We zijn verplicht om u te informeren over onze identiteit, welke gegevens we van u verwerken, hoe lang, voor welke doeleinden, op basis van welke grondslag en aan wie we uw gegevens verstrekken. Al deze informatie kunt u vinden in deze privacyverklaring. Mocht u meer informatie willen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

In uw webshop account en via de account van abonnementenland kunt u het meeste zelf regelen. Zo kunt u uw gegevens inzien en wijzigen. Voor de opslag en wijziging van uw overige persoonsgegevens verbonden aan andere doeleinden kunt u altijd contact met ons opnemen.

Webshop: shop@harlekijnholland.com
Overigen: info@hermanvanveenartscenter.com, privacy@harlekijnholland.com of via 0346 330003

U hebt het recht op inzage in uw gegevens. U hebt onder meer het recht om van Harlekijn Holland b.v. uitsluitsel te verkrijgen of zij gegevens van u verwerkt, en zo ja, welke gegevens, wat de doeleinden zijn van de verwerking, aan welke partijen uw gegevens worden verstrekt, hoe lang uw gegevens worden verwerkt. U hoeft geen reden te geven voor een inzageverzoek. Het recht op inzage heeft alleen betrekking op inzage in uw eigen gegevens.
U kunt Harlekijn Holland b.v. vragen uw gegevens direct te laten rectificeren indien deze gegevens niet correct zijn.

U hebt ook het recht om onvolledige gegevens volledig te maken door een aanvullende verklaring. Op verzoek zijn we verplicht uw gegevens zonder onredelijke vertraging te verwijderen. Als de gegevensverwerking voor een bepaald doeleinde berust op toestemming, heeft u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Nadat u de toestemming heeft ingetrokken, zal Harlekijn Holland b.v. ervoor zorgen dat zij de verwerking van uw gegevens voor dat doeleinde staakt.

U heeft het recht om verwerking van uw gegevens te laten beperken. Als de verwerking is beperkt, worden uw gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, alleen verwerkt met uw toestemming. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Dit kunt u doen als er in uw specifieke situatie redenen zijn om bezwaar te maken. Na uw bezwaar zullen wij de verwerking van uw gegevens stoppen.
Wel blijft de verwerking van uw gegevens van de periode vóór het intrekken rechtmatig. Bijvoorbeeld wanneer de gegevens noodzakelijk zijn voor het afhandelen van lopende financiële transacties / afspraken of indien er moet worden voldaan aan verschillenden wettelijke termijnen.

U hebt het recht om de bij ons geregistreerde persoonlijke gegevens in te zien en eventueel door te geven aan derden, het recht op dataportabiliteit. Tenzij het onmogelijk is of ons onevenredig veel inspanning kost, zullen wij de ontvangers van uw gegevens op de hoogte stellen van elke rectificatie, verwijdering of beperking van de gegevensverwerking. Harlekijn Holland b.v. zal informatie verstrekken over deze ontvangers als u hierom verzoekt. Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens inbreuk maakt op de wet dan kunt u contact opnemen met ons. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookieverklaring Harlekijn Holland b.v. & Herman van Veen Arts Center

Analytische cookies
Onze sites plaatsen alleen analytische cookies op die apparaten waarmee u onze sites bezoekt. Via deze websites wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van hun “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De laatste twee cijfers van uw IP-adres worden afgeschermd, zodat uw privacy zo goed mogelijk wordt beschermd. Meer informatie hierover kunt u hier vinden.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.