De stichting

Om de doelstellingen van het Herman van Veen Arts Center te ondersteunen is de Stichting Herman van Veen Arts Center Fonds opgericht.

De stichting heeft de status van een cultureel Algemeen Nut Beogende Instelling.

De stichting ondersteunt het Arts Center waardoor het Arts Center kan blijven doorgaan met waar ze zo goed in is: een onderscheidend en divers cultureel programma brengen voor iedereen. Van jong tot oud, uit alle lagen van de bevolking en uit alle delen van het land.