Vrijwilliger bij het Arts Center

Bij het Herman van Veen Arts Center zijn vele mensen betrokken die, behalve dat het op het Arts Center heerlijk toeven is, het ook leuk vinden om deelgenoot te zijn van het vele moois dat daar plaatsheeft.

Zo zijn er de voorstellingen waar jonge mensen hun eerste ‘kunsten’ mogen vertonen.
In de galerie hangen de vele werken van Herman van Veen, maar er wordt ook ruimte gegeven aan jonge kunstenaars die hun werken mogen exposeren. Hoe leuk is het om al deze jonge mensen te volgen in het groeien naar volwassenheid en perfectie in dat wat zij doen.

Tijdens rondleidingen krijgt u de achtergrond te horen van de kunstenaars en de geëxposeerde werken. Ook krijgt u informatie over de geschiedenis van het Arts Center, het landgoed en villa De Paltz die meer dan honderdvijftig jaar oud is.

Landgoed De Paltz is groot, een klein deel daarvan valt onder het beheer van het Herman van Veen Arts Center. Dat deel van het landgoed wordt in samenspraak met het Utrechts Landschap door een enthousiaste groep parkbeheerders zelf onderhouden.

Het Herman van Veen Arts Center is verbonden aan het Herman van Veen Arts Center Fonds dat vanuit haar ideële doelstelling met vele enthousiaste mensen werkt die zich vrijwillig inzetten voor de programmering op en het in stand houden van het Arts Center.
Zo zijn er bij de voorstellingen, de galerie, de rondleidingen, het parkbeheer vele vrijwilligers betrokken.

Waarom vrijwilligers? Het Herman van Veen Arts Center heeft zich als doel gesteld om jonge mensen een podium te geven en om mensen met een smalle beurs de gelegenheid te bieden van cultuur en natuur te genieten. Alle voorstelling zijn daarom gratis bij te wonen.

De vrijwilligers dragen met hun inzet een stevig steentje bij aan dit doel. Zij doen dit met veel enthousiasme. Het is een vorm van geven maar ook van ontvangen. De energie van het doen, het bekijken/beluisteren van de voorstellingen, de omgeving, elkaar, maakt het zo inspirerend.

Vrijwilligers zijn er nooit genoeg. En ieder heeft zijn eigen interesse en doet waar hij zich het prettigst bij voelt.
Zou u ook een steentje bij willen dragen, neem dan contact met ons op. Wees welkom.

Marja van den Breemer
coördinator vrijwilligers

Mail Marja: vrijwilliger@hermanvanveenartscenter.com