‘Heerlijkheid’ De Paltz ligt in het hart van de Utrechtse Heuvelrug en valt nog binnen de gemeente Soest. In 1867 werd begonnen met de aanleg. Het eerste ontwerp wordt toegeschreven aan Henri Copijn. De tuinarchitect L.A. Springer heeft in 1876 het landgoed De Paltz in zijn huidige vorm ontwikkeld tot bijna tachtig hectare gerepte natuur.
Het voormalige zandwinningsgebied, bijna de helft van het landgoed, behoort qua flora tot de rijkste delen van dit landschap. Hier zijn ontelbare plantensoorten aanwezig waaronder bijvoorbeeld de zeldzame dophei.

De opmerkelijkste boomsoorten in het bos buiten de zandvallei zijn douglas, beuk en zomereik. Fijnspar, Japanse lariks en Amerikaanse eik komen over kleinere oppervlaktes overal voor.
Er zijn zes soorten vleermuizen aangetroffen en daarnaast diverse dassenburchten, wat zo hoog op de Heuvelrug tamelijk bijzonder is.
Er broeden opmerkelijk veel soorten vogels waaronder de havik, zwarte specht, vuurgoudhaan, bonte vliegenvanger, glanskop, goudvink, appelvink en goudhaantje. Verder is het gebied rijk aan dagvlinders, de zandhagedis, hazelworm, ringslang en levendbarende hagedis, bruine en groene kikker. Tevens is De Paltz een waar reeën- en vossenrijk. Laatst werd een heuse wolf waargenomen vermomd als omaatje.