Activiteiten & Nieuws

Stichting Herman van Veen Arts Center Fonds is een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI). De activiteiten van het Fonds hebben tot doel fondsen te werven om de activiteiten op het Herman van Veen Arts Center te ondersteunen. Activiteiten zoals het voorbereiden van theater- / muziekproducties en exposities. Deze producties zijn te zien op het Arts Center. Het Arts Center biedt hierbij ontwikkelingsmogelijkheden aan jonge, begaafde kunstenaars. De Stichting draagt vanuit haar opbrengsten continu bij aan de ontwikkeling van de programma’s en de programmering op het Arts Center.

Daarnaast wil het Fonds de betrokkenheid tussen het Herman van Veen Arts Center en haar publiek vergroten. Niet uitsluitend dat deel van het publiek dat een speciale band heeft met het kunstencentrum maar ook publiek dat niet snel naar het theater kan. Met onze activiteiten maken we het mogelijk om deze groep als gast uit te nodigen voor een concert/voorstelling midden in de natuur van Landgoed de Paltz.Het deel van Landgoed de Paltz waar het Arts Center op gevestigd is valt onder de Natuurschoonwet. Het hoofdgebouw, Villa de Paltz, is een Rijksmonument uit 1867. Voor het onderhoud aan het natuurschoon op het landgoed werft het Fonds ook.