Doelstelling & cijfers

De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2.1 van de statuten en luidt als volgt:

  1. het bevorderen en de instandhouding van het Herman van Veen Arts Center te Soest, ten einde het Herman van Veen Arts Center als naar huidige maatstaven voldoende geƫquipeerd kunstencentrum te kunnen laten functioneren en de gebouwen als cultureel erfgoed in stand te houden;
  2. het bevorderen en ondersteunen van de activiteiten in voornoemd kunstencentrum, waaronder het (doen) voorbereiden van theater- en muziekproducties, alsmede exposities; belangrijke component daarin is het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden aan jonge, begaafde kunstenaars;
  3. het vergroten van de betrokkenheid tussen het Herman van Veen Arts Center en haar publiek, vooral doch niet uitsluitend dat deel ervan dat een speciale band heeft of wil hebben met het kunstencentrum, alles in de ruimste zin van het woord.

Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.