Nationale Postcode Loterij

Samenwerking Nationale Goede Doelen Loterijen en het Arts Center Fonds

Sinds 2015 ondersteunen de Nationale Goede Doelen Loterijen ons Arts Center. Ze doen dit middels een jaarlijkse bijdrage aan de theaterprogrammering op het Herman van Veen Arts Center. Met deze bijdrage heeft het Arts Center een goede basis om mooie programma’s te presenteren. In 2015 is de samenwerking gestart met de VriendenLoterij, vanaf 2021 is onze samenwerking voortgezet met de Nationale Postcode Loterij.

Over de Nationale Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij is in 1989 opgericht om goede doelen te steunen die werken aan een rechtvaardige en groene wereld waarin we niemand uit het oog verliezen. De loterij werft fondsen voor haar goede doelen en geeft bekendheid aan hun werk.

Bij de Postcode Loterij vormt je postcode je lotnummer. Daardoor win je samen met je buren. Inmiddels spelen 3 miljoen huishoudens mee met de loterij. Deelnemers maken maandelijks kans op honderdduizenden prijzen en steunen met minimaal 40 procent van de lotprijs jaarlijks 146 goededoelenorganisaties. Sinds de oprichting van de Postcode Loterij is ruim 7,6 miljard euro aan mens en natuur geschonken.

De Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij vormen samen met de Postcode Loterijen in Groot-Brittannië, Zweden, Duitsland en Noorwegen de Postcode Lottery Group. De Postcode Lottery Group is met jaarlijks € 854 miljoen euro aan donaties één van de grootste private geldgevers aan goede doelen ter wereld. Goede doelen loterijen zijn als Nederlandse traditie opgenomen op de lijst Inventaris Immaterieel Erfgoed (UNESCO).

Deelnemers van de Postcode Loterij spelen, o.a. ten gunste van het Herman van Veen Arts Center, mee. Hier kunt u zich aanmelden om mee te spelen met de Postcode Loterij.

Over de samenwerking met de VriendenLoterij

Herman van Veen:

Wij zijn de VriendenLoterij buitengewoon erkentelijk voor de steun die zij ons gaf en in de toekomst geeft. Mede dankzij hun support kunnen wij vooral ook zorgkinderen en ouderen in het zonnetje zetten” 

De VriendenLoterij heeft de in 2015 gestarte 3 jarige samenwerking met de Stichting Herman van Veen Arts Center Fonds met drie jaar verlengd. Een positieve aanbeveling voor voortzetting van de samenwerking is door de Raad van Commissarissen van de loterij overgenomen. Hiermee is de samenwerking in ieder geval vastgelegd tot en met 2020.

In 2021 is bovenstaande samenwerking verlengd van 2021 t/m 2023 wat effectief betekent dat het Arts Center in ieder geval tot in 2024 een vaste bijdrage ontvangt, vanaf 2021 loopt de samenwerking echter met de Nationale Postcode Loterij.

Margriet Schreuders, Hoofd Goede Doelen, VriendenLoterij:

 “Wij zijn blij de samenwerking met het Herman van Veen Arts Center Fonds te kunnen verlengen. De stichting combineert het opleiden van jonge kunstenaars en door hen geproduceerde voorstellingen met een gratis programma-aanbod op Landgoed de Paltz voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De komende jaren zet de stichting haar expertise en de bijdrage van de loterij in om op deze wijze meer kinderen en ouderen te bereiken. Hier draagt de VriendenLoterij dankzij haar deelnemers van harte aan bij.”

ZIN

In 2018 heeft de VriendenLoterij onze aanvraag voor een extra bijdrage aan ons project ZIN (De Zinspelen) gehonoreerd. Met een bijdrage van EUR 365.000 is het voor ons mogelijk geworden het gehele project te financieren.

ZIN’ is een project dat bestaat uit twee interactieve voorstellingen, Robin & Robel en ZIN, een vernieuwend lesprogramma dat de ‘zin’ en het geluk van communiceren wil aanreiken aan Eritrese nieuwkomers die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn.

Met het lesprogramma gaat de doelgroep voorafgaand aan en na afloop van de voorstelling werken. Het project onderscheidt zich mede daarmee van het bestaande aanbod aan educatieprogramma’s en is daarbinnen tegelijkertijd eenvoudig inpasbaar.

Vele duizenden jonge volwassenen uit Eritrea zijn de afgelopen jaren naar Nederland gekomen, gevlucht voor de wreedheden van het totalitaire regime. Voor deze groep is het moeilijk om te integreren en goed in te burgeren. In de eerste plaats komt dit omdat een groot deel niet of nauwelijks geschoold is en de verschillen tussen Eritrea en Nederland zo groot zijn.

Op het Herman van Veen Arts Center in Soest spelen jonge acteurs en zangers een taalkomedie over herkenbare situaties, zoals cultuurverschillen en onbegrip. Eritrese Nederlanders geven voorbeelden uit de praktijk want zij weten als geen ander waar ze tegenaan lopen in de Nederlandse gemeenschap.

De deelnemers volgen eveneens een lesprogramma dat voor en na
de voorstelling voorziet in zes lessen/trainingen. Het programma begint met een taalworkshop. Je leert woorden en praat over onderwerpen die terugkomen in de voorstelling. Na afloop is er een ontmoeting met de spelers en is er tijd om na te praten.

Herman van Veen, Edith Leerkes en Michiel Verboven Managing Director VriendenLoterij (2015)