Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Bestuur/Raad van Toezicht ontvangen conform artikel 4.10 van de statuten geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuurs- en/of toezichtsfunctie, worden vergoed mits niet bovenmatig. Voor niet-beleidsbepalende werkzaamheden (met name uitvoerende werkzaamheden) kan aan hen in voorkomend geval een marktconforme vergoeding worden toegekend. Het beloningsbeleid van de stichting is erop gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling. Binnen de stichting betreft dit vooralsnog een mogelijke vergoeding aan de door het bestuur benoemde directie. Op dit moment betaald de stichting geen personeel.