Doneren

Doel Stichting

Om de doelstellingen van het Herman van Veen Arts Center te ondersteunen is de Stichting Herman van Veen Arts Center Fonds opgericht.

De stichting heeft de status van een cultureel Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze status is een fiscale status.

De status van de stichting maakt het voor ons mogelijk om donaties te ontvangen die we volgens de doelstellingen van de stichting kunnen uitgeven.

De stichting ondersteunt op deze manier het Arts Center waardoor het Arts Center kan blijven doorgaan met waar ze zo goed in is: een onderscheidend en divers cultureel programma brengen voor iedereen. Van jong tot oud, uit alle lagen van de bevolking en uit alle delen van het land.

Een onderscheidend cultureel programma met gezichtsbepalende producties waarbij sommige van deze producties zijn gericht op specifieke doelgroepen. Met name voor die mensen voor wie het bezoeken van het theater geen vanzelfsprekende mogelijkheid is.

Het Arts Center zet zich in voor educatie/talentontwikkeling van jonge theatermakers en voor het verbinden van cultuur en natuur voor iedereen.

Met ‘educatie/talentontwikkeling’ wordt bedoeld: het geven van een impuls aan talentontwikkeling en het bieden van programma’s waar jong theatertalent de ruimte en ondersteuning wordt geboden om zich binnen de context van het Herman van Veen Arts Center verder te ontwikkelen.

Op het gebied van jongereneducatie zal de komende jaren vooral gewerkt worden aan de verdieping van de samenwerking met jong theatertalent door middel van workshops, lezingen en stages. Er wordt zoveel mogelijk jong theatertalent ingezet bij alle facetten van bovengenoemde producties.

Daarnaast zet het Arts Center zet zich in voor het behoud en onderhoud van het landgoed waar het op gelegen is. Onder ‘behoud van het landgoed’ valt het noodzakelijke onderhoud en het beheer van het omringende landgoed dat valt onder de Natuurschoonwet uit 1928. Ons idee, ‘verbinden van cultuur en natuur’, uit zich in voorstellingen waarbij de omgeving een belangrijke rol speelt. Deze voorstellingen worden ook deels buiten op Landgoed de Paltz uitgevoerd. Tijdens rondleidingen op het landgoed wordt ook de geschiedenis van de natuur in dit gebied belicht.

Met uw donatie draagt u bij aan alle bovenstaande ontwikkelingen.

Voordeel voor de donateur

De culturele ANBI status van de stichting maakt het mogelijk voor de donateur om de donatie af te trekken bij de Nederlandse inkomstenbelasting. Deze aftrek is mogelijk tot 125% van het te doneren bedrag, afhankelijk van de mogelijkheden binnen de persoonlijke belastingaangifte (de extra 25% bedraagt maximaal EUR 1.250). Ook zakelijk is het mogelijk te doneren. De zakelijke aftrek op uw bedrijfswinst ligt op 150% van uw donatie (de extra 50% bedraagt maximaal EUR 2.500).De donatie mag niet meer bedragen dan 50% van uw totale bedrijfswinst met een maximum van EUR 100.000. In tegenstelling tot een particuliere donatie dient u bij een zakelijke donatie van de stichting een bewijs van storting / kwitantie te ontvangen.

Periodiek doneren is ook mogelijk. U doneert dan een periode van minimaal 5 jaar lang een vooraf afgesproken bedrag per jaar. Deze afspraken leggen we vast middels een door de belastingdienst opgestelde overeenkomst. Door periodiek te doneren liggen de regels rond de fiscale aftrek anders dan bij een éénmalige schenking.

U kunt alles nalezen over periodiek doneren op de site van de belastingdienst.

U kunt uw donaties overmaken aan onze stichting via onderstaand bankrekeningnummer of via de QR code hieronder, deze kunt u scannen met uw mobiele telefoon.

Indien u overmaakt dan graag onder vermelding van; ‘Donatie ten behoeve van de programmering op en het in stand houden van het Herman van Veen Arts Center’.

U kunt zich ook aanmelden als symbolisch stoelhouder dit kunt u doen met onderstaand inschrijfformulier. De gegevens die we u vragen in te vullen op het formulier worden verwerkt zoals beschreven in onze privacyverklaring.

Aanmeldingsformulier Stichting Herman van Veen Arts Center Fonds

Hartelijk dank.

Stichting Herman van Veen Arts Center Fonds: Rabobank: NL07 RABO 0301 7310 39 | BIC: RABONL2U